Ødegårdens verk

Av Göran Axelsson 2001

Ødegårdens verk ligger ca 1 km söder E18. Man tar av i Feset, mellan Kragerö och Brevik.

Ødegårdens verk är egentligen ett antal stenbrott i ett par pegmatiter. I Ödegårdens verk, 150 meter NV från beredningsverket, ligger en pegmatit som brutits på titanjärnmalm. Främst är det järnhaltig titanit (var. grothit) som har brutits i det brottet.
För resten av brotten är det apatit som har brutits.
Under sin storhetstid sysselsattes över 800 personer med apatitbrytningen.

Det finns åtminstone tre andra brott. Pegmatiten i Ødegårdens verk är ca 200 m lång och upp till 4 m tjock. Den formar en 30 m hög klippa som går tvärs genom området (1 2 3).

Det som Ødegårdens verk har blivit berömt för är ett antal sällsynta fosfater som sitter i apatiten i pegmatitgångarna.

En bild från besöket, troligen från area 2.

Kartor


1-5 : Olika brott.

Geologi

Ødegårdens verk ligger i en eller ett par pegmatitgångar. Gångarna korsas i sin tur av andra gångar som gett upphov till en mångfald mineraler. Det omgivande berget består av ett antal olika bergarter. Mest amfiboliter och gneiss.

Referenser

  Wilke 1976
   Mineralfundstellen-4, Skandinavien, sid 75-77
  Henrich Neumann 1985
   NGU Skrifter 68 : Norges Mineraler.

Mineraler

Vanligt förekommande :
 • Apatit : Utgör huvuddelen av apatitgångarna. Har sällsynta fosfater i hålrum. Förekommer även i omgivande berg.
 • Phlogopit : Ligger som en tjock massa runt apatitlinserna. Mörkbrunt glimmer.
 • enstatit : Sitter tillsammans med phlogopiten.
 • Talk : Omvandling av enstatit.
 • Scapolit : Vanligt förekommande i centralzonen.
 • Hornblende : Förekommer i delar av gången.
 • Pyrit : I korsande små mineralådrer.
 • Fluorit :
 • Chlorit :
 • Turmalin : I korsande små mineralådrer.
 • Gedrit :
 • Magnetit : I korsande små mineralådrer.
 • Ilmenit : I omgivande berg.
 • solsten : Variant av fältspat med hematitfjäll inlagrade. Finns i brott 4 och/eller 5 (Havredal). ????
 • pseudobreccia : (bergart)
 • rutil : Centralt i gången och omgivande berg.
 • Titanit : Finns som kristaller upp till 5 cm i brottet 150 m NV om beredningsverket.
 • Scapolit : I omgivande berg.
 • Hypersthen : I omgivande berg.
 • Plagioclas : I omgivande berg.
 • Biotit : I omgivande berg.
 • Klinoenstatit : I omgivande berg.
 • Epidot : I omgivande berg.
 • Kalcit : I korsande små mineralådrer.
 • Kvarts : I korsande små mineralådrer.
 • Albit : I korsande små mineralådrer.
 • Montmorillonit : I korsande små mineralådrer.
 • Magnetit : I korsande små mineralådrer.
 • Chalkopyrit : I korsande små mineralådrer.
 • Antracit : I korsande små mineralådrer.
Sällsynt :
 • Woodhouseit : Lila till purpurfärgade små kristaller i hålrum i apatit.
 • Whitlockit : Färglös till klargröna kristallina massor i grovkornig klor-hydroxy-oxyapatit. Vanligaste mineralet i hålrum, men ofta med Woodhouseit och dahlit.
 • Dahlit : Förekommer i hålrum och sprickor i apatit. Sekundärt bildad. Typlokal.
 • Xenotim :
 • Monazit :
 • Wagnerit : Stora linsformade klumpar av mörkt äppelgrön och brun wagnerit i övre delen av gång nr 10 i Ødegårdens verk. Även i berghällen vid gång 2 har det hittats. (OBS, numreringen stämmer inte med kartan!)
 • Vivianit : Som sekundära bildningar av järn och fosfat i leran nedanför åsen.
 • Klinochrysotil : =fibrig serpentin

En packe av brun flogopit.