Byrud gård smaragdgruva.

Av Göran Axelsson 2001

Smaragdförekomsten på Byrud gård, Minnesund upptäcktes ca 1880 av engelsmannen Edward Y. Aston. Han startade brytning efter smaragder år 1899. Gruvan drevs fram till 1909. Som mest arbetade ca 30 personer med brytningen. Gruvgångarna som delvis ligger i två plan går ca 80 m in i berget och sträcker sig ca 200 m längs med bergssidan.

Ryktet säger att det sitter smaragd från Minnesund i kronan som kung Edward den 7:e kröntes i.

Idag håller gruvan öppen för turister som mot en avgift får söka efter smaragder i varphögarna.
För mer information kontakta Anne Grete Røyse på telefon 63 968611.

Kartor


Geologi

Smaragderna ligger i en inträngningsmassa, maenait, som delvis övergår till en grovkristallin pegmatit, ca 230-280 miljoner år gammal. Omgivande berg består av 500-570 miljoner år gammal kambrisk alunskiffer. Maenait (osäker på stavningen) är en ljusgrå sur bergart bestående mest av fältspat.

Referenser

  Turistbroschyr "Smaragd-gruvene Byrud gård"

  Okänd författare
   Smaragdens historie og symbolikk.
   Stein nr 3/95 sid 155-157

  Lars O. Kvamsdal
   Smaragd - Byrud.
   Rättad mineralförteckning.
   Stein nr 4/95 sid 193

Mineraler

Vanligt förekommande :
 • Albit : Allmän, ett av huvudmineralen i gruvan.
 • Beryll : Från grågul till smaragdgrön. Vanligast är gröna kristaller, ett par mm långa och 1-2 mm tjock.
 • Fluorit : Färglösa till lila massiv, utspridd i hela pegmatiten.
 • Gips : Inne i gruvan.
 • Ilmenorutil : Mikroskopisk. 1-5 mm svarta metalliska kristaller i fältspat.
 • Kvarts : Allmän, ett av huvudmineralen i gruvan.
 • Limonit : Rost.
 • Magnetkis : Bronsbrun, massiv.
 • Mikroklin : Allmän, ett av huvudmineralen i gruvan.
 • Muskovit : Allmän, ett av huvudmineralen i gruvan.
 • Pyrit :
 • Topas : Kan finnas fina glasklara kristaller i hålrum. Vanligast i massor med sammanväxta kristaller, 0.5-1 cm i storlek. Upp till 3-4 cm kristaller har hittats.
Sällsynt :
 • Apatit :
 • Bavenit : Som vita till färglösa stråliga kristallgrupper 1-2 mm stora. Hittas i hålrum i fältspaten.
 • Gersdorffit :
 • Grossular :
 • Kalcit :
 • Lepidolit :
 • Thorianit :
 • Thorit :
 • Titanit :
 • Schörl :
 • Molybdenit : Som sexkantiga kristaller mindre än 1 mm.

Ett par fragment av smaragd. Upp till ett par mm i storlek..