Västerbottens amatörgeologer, Långtur 2001 : Södra Norge

Välkommen!

Här kommer vi att samla all information och dokument som vi skapar inför norgeresan.

Vi besökte följande platser : Diverse länkar :