Hålsjöberg kyanitkvartsitbrott

Av Göran Axelsson 2001

Hålsjöberg ligger i norra Värmland, ungefär halvvägs mellan Ekshärad och Torsby.
Fyndigheten har varit känd ända sen 1850-talet. Under 1900-talet har det förekommit ett antal försök att bryta kyaniten för att utvinna aluminiumet. 1983 gjorde LKAB undersökningar i området och redan 1984 bröts kyanit av Svenska Kyanite AB.
Idag bryts kyaniten inte längre kontinuerligt, bara periodvis.
Det finns tre områden med kyanitkvartsit, Hålsjöberg, Kårebol och Nordtorp. Det är dock bara Hålsjöberg som bryts idag.

Det här blir sista besöket under norgeturen och det enda stället som inte ligger i Norge. Hålsjöberg är berömt för många och sällsynta fosfater. Dessutom finns det ett antal vanligare mineraler i fina prover.

Vi kommer troligen att få guidning av , så att vi hittar de bästa mineralerna. Det är dock inte helt klart än och det kan ändra sig.

Kartor


Översiktskarta
Zoomad karta

Geologi

Hålsjöberg består av en metamorf kyanitkvartsit tillsammans i metasediment (gråvacka) och metavulkanit (metadacit) i ett område av gnejsgranit. Gångar av hyperit löper genom alla bergarterna.
Sammansättningen består grovt av :
Kyanit 25-40%
Kvarts 55-70%
Rutil 0.3-0.7%
Övriga mineraler
(oxider, pyrit, muskovit, fosfater)
3-4%

Referenser

  Wilke 97
   Mineralfunstellen in Schweden, sid 80-81
  Fredrik Grensman
   VAGS 106-b
   Fyndortsbeskrivning över Hålsjöberg, 6 sidor

Mineraler

Vanligt förekommande :
 • Kyanit : Huvudmineral, upp till ett par cm stora blåa blad.
 • Kvarts : Huvudmineral, allmänt förekommande.
 • Rutil : Allmänt förekommande, brunsvart till rödbrun, massiv eller kornig.
 • Scorzalit : Mörkblå till blåsvart fosfat. Upp till dm-stora körtlar och ränder.
 • Lazulit : Ljusblå till mörkblå. Bildar serie med scorzalit men är inte lika vanlig.
 • Hydroxyl/fluor-apatit : Matt vit till rosa, som körtlar i rutil. Bildar ibland krustor på wagnerit och kyanit.
 • Augelit : Dels porslinsartad vit massformig. Dels som perfekt spaltade cm-stora körtlar i och tillsammans med scorzalit. Ofta i scorzalitranden mellan kyanit och trolleit. Titta efter spaltningen. Förekommer rikligt vid fosfatblocken. Förekommer ibland med inneslutningar av gråvita gautambitviftor, berlinit och burangait.
 • Trolleit : Vanlig vid fosfatblocken. Uppträder som ljusgröna till mörkgröna körtlar med en struktur från sockerkornig till massiv. Spaltande trolleit är blåare än omgivande trolleit. Oftast med en tunn scorzalitrand ut mot kyanitkvartsiten.
Sällsynt :
 • Berlinit : Kvartsliknande mineral. En del berlinit visar en svag karminröd fluorescens syns i kortvågigt UV-ljus. Kan inte ligga mot trolleit, då finns alltid en rand av tex scorzalit mellan.En typisk detalj är att det ofta finns med mm-stora korn av augelit och små knippen av ljusblå burangit i berliniten. Hittas vid fosfatblocken.
 • Wagnerit : Orange körtlar eller korn. Koncentrerad i vissa lager, mer vanlig i södra delen av Hålsjöberg. Ett par wagneritblock finns markerad på översiktskartan men om dom finns kvar idag vet vi inte.
 • Gatumbait : Som gråvita viftor och bladpackar upp till ett par mm tillsammans med augelit, berlinit och burangait. Finns vid fosfatblocken.
 • Burangait : Förekommer i berlinit-paragenesen. Uppträder vanligast som 2-3 mm långa fibriga kärvar i augelit. Även som små tunna plattor av enkelkristaller.
 • Crandallit : Matt vit porslinsliknande i körtlar med apatit.
 • Eylettersit :
 • Pyrophyllit : Som solar upp till en cm i sprickor, ibland med röd granat och staurolit. Kan bilda dm-tjocka zoner genom berget.
 • Staurolit : Upp till ett par mm stora kristaller. Tillsammans med pyrofyllit.
 • Övriga mineraler : Svanbergit, granat, pyrit, hematit, ilmenit, turmalin, diaspor, zirkon, spinell, wicksit, wyllieit.

Brunorange wagnerit i kyanit och kvarts. Mindre korn av pyrit och rutil finns med i stenen.

Trolleit med scorzalit och rutil i kyanit och kvarts.

Mörkblå scorzalit med lite rutil i kyanit och kvarts.