Kleggåsen, Froland

Av Göran Axelsson 2001

Kleggåsen ligger ca 2 km NV om Froland, 10 km norr om Arendal.
Här ligger ett berömt fyndställe för rubin. Tyvärr inte i ädelstenskvalitet men dock kan man hitta fina sexkantiga kristaller. Idag är det bästa området utsprängt och fina fynd är mera sällsynt. Däremot så bör alla hitta mindre perfekta exemplar av den röda rubinen.

Jag har inte hittat några referenser till att det skulle ha brytits något på detta ställe. Däremot så har det sprängts för att få ut mineralerna, så den bästa biten är redan borta.

Här kommer vi att få en lokal guide som visar oss till rätta. Vi har tillstånd att plocka stenar här men om vi hittar någon vackrare stuff ville ägaren ha en slant.

Kartor


Geologi

I en meterbred zon ligger korunden som ett lager i en starkt omvandlad serie av glimmer-gneis, granat-biotit-gneis, amfibolitisk gneis och granatförande amfibolit.
I ett begränsat avsnitt har korunden onvandlats rill safir. Detta har skett genom en begränsad hydrotermal omvandling.

Referenser

  Wilke 1976
   Mineralfundstellen-4, Skandinavien, sid 55-59

Mineraler

Vanligt förekommande :
 • Korund : Som djupröd rubin. I en mindre zon även som safir. Ca 10% av den rikaste zonen består av korund. Vanligen som platta hexagonala kristaller men även som plattor utan speciell kristallform. Upp till 10 cm stora kristaller har hittats.
  Visar en starek röd fluorescens i UV-ljus.
 • Kyanit : Svagt grönblå kristaller upp till 1 cm. Tillsammans med safir.
 • Skapolit : Färglös. Tillsammans med safir.
 • Fluorapatit : Tillsammans med safir.
 • Rutil : Som små brunröda korn med stark metallglans. Tillsammans med safir.
 • Andesin : Vanligt, utgör huvuddelen av den mineraliserade zonen. Vit fältspat, ibland välkristalliserad.
 • Phlogopit : Vanlig. Bruna glimmerblad, ibland böjda.
 • Sillimanit : Återfinns på flera ställen. Fibrig.
 • Fuchsit : Kraftigt grönt kromglimmer. Förekommer som spaltstycken.
Sällsynta :
 • Volkonskoit : Kromrikt sällsynt lermineral besläktat med montmorillonit. Som tunnt grönt överdrag på rubin i den hydrotermala zonen.
 • Beryll : Som små mm-stora oregelbundna gröna aggregat.
 • Turmalin : Brun, i runda stråliga kristallaggregat med nålformade kristaller.
 • Diaspor : Som omvandlingsprodukt från korund.

Rubin från Kleggåsen, samling H J Wilke, hittad före 1976.